Manual

Tablånavigering

Använd vänster/höger-knapparna på mobilen för att bläddra mellan sidor i tablåerna. Pilarna i rubrikraden visar när det finns en nästa/föregående sida. Vänster/höger byter även dag, men vill du gå direkt till en viss dag gör du det enklast genom att välja Välj dag i en tablå. Vill du ändra antalet program per sida kan du göra det under Inställningar | Tablåer | Utseende.

När en pil i rubrikraden blir ihålig betyder det att du nått slutet på de nedladdade tablåerna. Följer du pilen kan du dock ladda ner kommande dags tablå utan att lämna tablån. Du kan också ladda ner gårdagens tablåer.

Du kan använda sifferknapparna för att snabbt hoppa till en viss tid i tablån. Knappa in önskad timme med två siffror (00-23) när du är i en tablå för att hoppa till det klockslaget. Hoppet görs alltid inom tablån för den dag du tittar på. AirTimes tablådygn startar 5 på morgonen, så timmar mellan 00 och 04 hoppar mot slutet av tablån.

Bläddra upp och ner en sida i taget genom att använda sifferknapparna 3 och 9.

På mobiler med pekskärm stödjs följande gester:

  • Svep vänster/höger i en tablå för att bläddra mellan sidor
  • Svep vänster på detaljsidan för ett program för att gå tillbaka till tablån
  • Scrolla upp/ner genom att dra i scrollhandtaget, klicka i scrollisten för sida upp/sida ner, eller dra sidinnehållet upp/ner.

Påminnelser

AirTimes kan lägga till påminnelser för tv-program i telefonens kalender. En förutsättning är dock att din mobil låter java-program interagera med kalendern. Det kollar du enklast under Inställningar | Om AirTimes. Du skapar påminnelser från detaljsidan för ett program, eller via favoritregler (se nedan).

Du kan radera påminnelsen för ett program inifrån AirTimes genom att välja Rad. påm. från programmets detaljsida.

Som standard rensas gamla påminnelser ur kalendern när en ny påminnelse skapas. Beroende på vilken telefon du har kan det leda till att du tvingas bekräfta varje borttagen påminnelse. Ledsnar du på det kan du stänga av den automatiska rensningen under Inställningar | Påminnelser. Därifrån kan du även rensa gamla påminnelser från telefonkalendern genom att välja Rensa gamla.

Favoriter

I Favoriter-tablån visas bara program som markerats som favorit, antingen via detaljsidan för ett program eller via en av reglerna i Inställningar | Favoritregler. Som standard letar reglerna efter den önskade texten i programmens titel. De kan också ställas in att leta både i titeln och programbeskrivningen. Texten i regeln måste förekomma i programmet, men stora och små bokstäver spelar ingen roll.

För att göra regeln mer precis kan du omge texten med citattecken. Då måste en programtitel (eller beskrivning) matcha texten exakt, dvs regeln "Fotboll" matchas av programmet Fotboll, men inte av Fotbollskväll. Stora och små bokstäver spelar fortfarande ingen roll.

Du kan radera favoritstatusen för ett program inifrån AirTimes genom att välja Rad. fav. från programmets detaljsida.

Alla inlästa tablåer kontrolleras mot favoritreglerna vid tablåuppdateringar. Dessutom kan man applicera reglerna på alla tablåer i databasen genom att välja Inställningar | Favoritregler | Applicera regler. Observera att det senare tar mycket längre tid om någon regel letar i programbeskrivningar (dvs är skapad i "någonstans"-läge). Vid tablåuppdatering blir det däremot ingen skillnad i prestanda.

Favoritregler kan bara påverka program där favoritstatusen aldrig ändrats manuellt, och påverkar bara ett visst program en gång. Ett program som märkts som favorit av en regel kommer alltså att ha kvar sin favoritstatus tills du tar bort den manuellt, oavsett hur kriterierna för regeln ändras.

Automatiska påminnelser

Om din telefon stödjer påminnelser kan du se till att automatiskt bli påmind om dina favoritprogram. Under Inställningar | Favoritregler kan du välja om reglerna ska lägga till en påminnelse i telefonkalendern för matchande program. Välj mellan Aldrig, Alltid, och Fråga. Väljer du Fråga får du bekräfta påminnelsen för varje matchande program. Det kan vara praktiskt för att undvika påminnelser för repriser, till exempel. Påminnelserna skapas när favoritreglerna appliceras, dvs normalt sett i samband med tablåuppdatering.

Tablåuppdateringar

Ändrade tablåer

Ibland gör tv-kanalerna ändringar i sina tablåer, och under Inställningar | Tablåer | Uppdateringar ställer du in hur AirTimes ska hantera ändringar av tablåer du redan har laddat ner.

Väljer du Bara dagens kontrolleras om någon av dagens tablåer har ändrats när du gör en tablåuppdatering. I så fall laddas den ner igen.

Väljer du Alla dagar kontrolleras alla nedladdade tablåer vid uppdatering. Även om inga uppdaterade tablåer laddas ner tar det tid att fråga servern om varje tablå ändrats, och därför är standardinställningen att bara kolla dagens tablåer.

Väljer du Nej kommer aldrig tablåer du redan har att laddas ner igen, oavsett om de ändrats.

Obs: den här inställningen påverkar bara uppdateringar över Internet. Vid uppdatering från lokal fil uppdateras alltid alla tablåer.

Manuella uppdateringar

Det rekommenderade sättet att uppdatera tablåer är att göra snabbuppdateringar via På tv nu eller Kanaltablåer, eller genom att använda Uppdatera tablåer | Auto. I vissa fall, framför allt om du uppdaterar från lokal fil, kan det dock vara bra att ha mer detaljerad kontroll över uppdateringarna. Under Uppdatera tablåer | Manuell hittar du de tre beståndsdelar som ingår i en auto-uppdatering: kanallista, kanalikoner, och tablåer. Där kan du utföra dem separat, och du får även chansen att välja vilken metod som ska användas vid uppdateringen (på många telefonmodeller är dock Internet det enda alternativet för närvarande). Men även om du uppdaterar från lokal fil kan du använda auto-uppdatering genom att ändra den förvalda metoden under Inställningar | Tablåer | Uppdateringar från Internet till Fråga alltid eller Lokal fil.

Gamla tablåer

Tablåer för tidigare dagar raderas automatiskt vid uppdatering, så du behöver inte oroa dig för att telefonen ska fyllas av gammalt data.

Uppdatering av AirTimes

Som standard är AirTimes inställt på att kontrollera om det finns en ny programversion eller några nya inställningar en gång i månaden.

Om det finns nya programinställningar installeras de automatiskt. Det kan till exempel gälla varifrån tablåerna hämtas. Inställningar du kan ändra själv skrivs aldrig över.

Om det finns en ny version av AirTimes får du välja huruvida du vill uppgradera direkt. Om du svarar ja avslutas programmet och den nya versionen laddas ner och installeras automatiskt (bortsett från att du måste godkänna installationen). Det är det klart smidigaste sättet att uppgradera.

Du kan när som helst starta versionskontrollen manuellt genom att välja Sök nu under Inställningar | AirTimes | Programuppdat. Där kan du också välja att stänga av den automatiska kontrollen, även om det rekommenderas att lämna den på eftersom det är ett enkelt sätt att hålla programmet up-to-date.

Det enda som skickas från programmet i samband med en versionskontroll är det aktuella versionsnumret för inställningarna och programversionen. För att inte störa dig som användare görs automatiska kontroller bara i samband med tablåuppdateringar över nätet (det betyder också att du som uppdaterar tablåerna från fil bör göra kontrollen manuellt då och då). Du kan se när en kontroll görs genom att meddelandet "Söker efter uppdateringar" visas någon sekund i början av tablåuppdateringen.

Databasrensning

Om du stöter på något problem kan det ibland hjälpa att tömma hela eller delar av AirTimes databas. Tömmer du hela databasen återställs programmet till läget precis efter installation, dvs alla inställningar, kanallista, kanalikoner och program försvinner. En mildare variant är att bara radera tablåerna. Då behålls övrig information och du kan fortsätta med en tablåuppdatering. Menyn att besöka är Inställningar | AirTimes | Databas.